Návrh smlouvy k telefonní službě

 

 

Návrh smlouvy

 

Poskytovatel:

Novanet Systems s.r.o.

Manž. Curieových 657

674 01 Třebíč

IČO 01429124

DIČ CZ01429124

 

 

Účastník :

Jméno, příjmení, titul      

Ulice      

Město      

PSČ      

RČ/datum narození)      

     

     

Obchodní firma      

Ulice      

Město      

PSČ      

IČ      

DIČ      

 

Zástupce

Jméno, příjmení, titul      

Ulice      

Město      

PSČ      

RČ/datum narození1)      

     

Novanet Systems s.r.o. a účastník tímto uzavírají Smlouvu na poskytování Služby elektronických komunikací a další nabízené služby v rozsahu, který si smluvní strany sjednají a účastník se zavazuje za tyto služby platit sjednanou cenu.

Poskytovatel a účastník si sjednávají dobu trvání smlouvy na dobu neurčitou.

Účastník prohlašuje, že byl seznámen a souhlasí také se Všeobecnými podmínkami společnosti Novanet Systems s.r.o. .

Datum:

Poskytovatel:

Účastník: