Připojení obce Koněšín

nově se k námi pokrytým obcím zařadila obec Koněšín, děkujeme za přízeň všem zájemcům o připojení